مدارك مورد نياز ويزاي چين چیست

مدارك مورد نياز ويزاي چين چیست

مدارك مورد نياز ويزاي چين چیست
مدارک مورد نیاز ویزای چین : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 6x4 ،تمکن مالی حداقل مانده ، رزرو هتل ، رزرو پرواز می باشد. سایر مدارک مورد نیاز در صفحه اختصاصی هر ویزا ذکر شده است.

برچسب ها