اخذ و صدور ویزای شینگن یونان

اخذ و صدور ویزای شینگن یونان

اخذ و صدور ویزای شینگن یونان
ویزای شینگن مخصوص کشور خاصی نیست. به این معنا که ویزای آلمان ، ویزای ایتالیا و یا ویزای فرانسه وجود ندارد. شما با اخذ ویزای شینگن امکان سفر به تمام کشور های عضو منطقه شینگن را خواهید داشت.

برچسب ها